Zorgaanbod

Zorgaanbod

Thuiszorg Garant is er om u te helpen met uw persoonlijke verzorging, verpleging en of individuele begeleiding, wanneer het thuis (tijdelijk) moeilijk gaat. Hierbij kunt u denken aan het hebben van een beperking, herstellen van een operatie, ziek of op leeftijd bent. Zo kunt u blijven wonen op de plek waar u zich het meest op uw gemak voelt: thuis.

(Wijk) Verpleging:

Misschien heeft u verpleegkundige zorg nodig. U heeft misschien een wond die moet worden verzorgd, of een stoma waar u hulp bij nodig heeft. Ook in die situatie kunt u rekenen op de kwaliteit die het wijkteam in huis heeft. Onze professionals staan altijd voor u klaar. Daarnaast kunt u advies krijgen op onder andere het gebied van medicatie en overige vragen.

Aanvraag wijkverpleging
Wilt u meer weten wat Thuiszorg Garant voor u kan betekenen? Neem dan contact met ons op via het contactformulier.

Persoonlijke verzorging:

Persoonlijke verzorging betekent dat een verzorgende u ondersteunt bij het opstaan, douchen, aankleden, eten of naar het toilet gaan. Ook kan een verzorgende u begeleiden bij het omgaan met ziekte, ouderdomsproblemen en het gebruik van medicijnen. Verzorging kan tijdelijk zijn, bijvoorbeeld omdat u samen heeft gewerkt aan uw zelfstandigheid, maar het is ook mogelijk dat u langdurig ondersteuning krijgt, bijvoorbeeld als u chronisch ziek bent

Palliatieve zorg:

Palliatieve zorg is aan de orde als de ziekte waaraan u lijdt ongeneeslijk blijkt te zijn. Onder palliatieve zorg valt alle zorg die erop gericht is de patiënt met een levensbedreigende ziekte en (zijn naasten) een zo hoog mogelijke kwaliteit van leven te geven. Deze intensieve zorg thuis wordt gegeven door professionele medewerkers die daardoor ook de mantelzorger kunnen ontlasten. We staan voor u klaar en kijken naar uw wensen en behoeften en naar die van uw naasten. We zorgen voor rust en ruimte zodat u tijd heeft voor elkaar.

Daarbij wordt niet alleen naar lichamelijke aspecten gekeken maar ook op psychisch sociaal en spiritueel gebied. Het verlichten van klachten is het hoofddoel van de zorgverlening en de kwaliteit van het leven staat centraal

Individuele begeleiding:

Individuele begeleiding is bedoeld om de zelfstandigheid van de cliënt te vergroten, te behouden of te compenseren door praktische en sociale hulp te bieden in het dagelijkse leven. Het kan gebeuren dat u zelf niet meer in staat bent om zelf structuur aan te brengen in uw leefsituatie, dan kunt u begeleiding van ons krijgen om weer grip te krijgen op uw dagelijkse leven. Wij helpen u met het plannen van activiteiten, regelen van dagelijkse zaken, het nemen van besluiten en het structureren van de dag. Daarnaast begeleiden wij u in het voorbereiden van gesprekken met instanties.

Samen met u en uw mantelzorgers zorgen we ervoor dat u praktische hulp en ondersteuning krijgt bij het uitvoeren van handelingen en vaardigheden die zelfredzaamheid tot doel hebben.

Aanvraag en kosten

Heeft u behoefte aan persoonlijke begeleiding? U kunt te allen tijde contact met ons opnemen. Wij willen u zo snel mogelijk verder helpen bij u aanvraag.

Wilt u onze individuele begeleiding vergoed krijgen? Dan heeft u een indicatie van uw gemeente nodig. Vanaf het moment dat de gemeente de beschikking heeft afgegeven, heeft u recht op begeleiding op maat. De kosten zullen vervolgens door uw gemeente vergoed worden. Let wel op: u betaalt altijd een inkomensafhankelijke bijdrage. Deze wordt geïnd door het Centraal Administratiekantoor (CAK)

info@thuiszorggarant.nl