Thuiszorg Dementie Den Haag

Thuiszorg bij dementie

Thuiszorg bij dementie is een essentieel aspect van de zorg voor mensen die lijden aan deze ingrijpende aandoening. Dementie is een progressieve neurologische aandoening die de cognitieve functies aantast, waaronder geheugen, denken en redeneren. Het komt vaak voor bij ouderen, en de zorgbehoeften nemen toe naarmate de ziekte vordert. Thuiszorg biedt een waardevolle oplossing voor het ondersteunen van zowel de persoon met dementie als zijn of haar familie.

Een belangrijk aspect van thuiszorg bij dementie is het creëren van een veilige en vertrouwde omgeving. Thuiszorgverleners spelen hier een cruciale rol zoals het implementeren van aanpassingen. Het bieden van dagelijkse ondersteuning bij de basisbehoeften is eveneens een kerntaak van thuiszorg bij dementie. Dit omvat hulp bij persoonlijke verzorging, zoals het aankleden, wassen en eten. Daarnaast kunnen thuiszorgverleners betrokken zijn bij het toedienen van medicatie en het monitoren van gezondheidsparameters. Het doel is om de persoon met dementie zoveel mogelijk zelfstandigheid te laten behouden, terwijl er tegelijkertijd passende zorg en toezicht geboden wordt.

WMO Thuiszorg:

De Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) is een essentiële regeling in Nederland die tot doel heeft burgers te ondersteunen, zodat zij zo lang mogelijk zelfstandig kunnen deelnemen aan de maatschappij. Binnen de WMO valt ook de thuiszorg, een belangrijk aspect van de zorgverlening. Thuiszorg onder de WMO omvat diverse diensten die zijn gericht op het ondersteunen van mensen in hun eigen woonomgeving. U kunt bij uw gemeente een indicatie aanvragen. Wij kunnen u hierbij adviseren. U betaalt een inkomensafhankelijke eigen bijdrage voor WMO zorg en diensten. Het Centraal Administratie Kantoor (CAK) berekent de hoogte van uw eigen bijdrage. Wilt u meer weten? Bel gratis naar het CAK, (0800) 19 22. Of kijk op de website van het CAK.

WLZ Thuiszorg:

De Wet langdurige zorg (Wlz) in Nederland is bedoeld voor mensen die blijvend 24 uur per dag zorg in de nabijheid nodig hebben, vanwege een chronische ziekte, beperking of in het geval van vergevorderde dementie. Dementie is een ingrijpende aandoening die niet alleen de betrokken persoon, maar ook diens omgeving diep beïnvloedt. In combinatie met de Wlz wordt er specifieke aandacht besteed aan de zorg en ondersteuning van mensen die lijden aan dementie.

Thuiszorg Garant ondersteunt mensen met dementie thuis

Thuiszorg Garant is een groeiende thuiszorgorganisatie waarin de persoonlijke dienstverlening aan cliënten voorop staat. Dit doen we altijd vanuit een kleinschalige werkwijze, omdat we geloven dat zorg mensenwerk is en geen standaardproduct. Onze integrale zorg is persoonlijk en professioneel en wordt niet bepaald door complexe regels. We werken wijkgericht met de wijkverpleegkundige. Comfort van zorg in de eigen vertrouwde omgeving is uitgangspunt en er is écht tijd voor de cliënt en zijn/haar familie en mantelzorgers. Als organisatie dragen wij op ondernemende en maatschappelijk verantwoorde manier bij, aan de zelfstandigheid van mensen, om verblijf thuis zo aangenaam en vertrouwd mogelijk te houden.

Elke cliënt heeft zijn eigen vaste team van verzorgers. Wij kunnen tegemoet komen aan de persoonlijke wensen van de cliënt, bijvoorbeeld over de tijd dat men geholpen wil worden. Bij problemen of in geval van calamiteiten is er 24 uur iemand bereikbaar. Professionaliteit, betrouwbaarheid en kwaliteit staan bij ons dan ook hoog in het vaandel.

Wilt u thuiszorg of ondersteuning aanvragen voor dementie?

Vraag hier zorg aan

info@thuiszorggarant.nl