Heeft u een klacht?

Klachtenregeling en klachtencommissie

Wat te doen bij klachten?
Wij zijn pas tevreden als u dat bent, want Thuiszorg Garant wil zoveel als mogelijk de wensen van haar cliënten in het middelpunt stellen. Als u desondanks niet tevreden bent over onze zorg-, hulp- of dienstverlening, dan horen we dat graag van u. Uw reactie biedt ons de mogelijkheid om te leren, iets te herstellen of te verbeteren. En dat komt ten goede aan u en al onze cliënten.

Klachtenafhandeling door de zorgaanbieder

Het streven is om klachten zoveel mogelijk door middel van bemiddeling tussen u en onze medewerker(s) op te lossen. Als u een klacht heeft, dan kunt u deze bespreken bij uw contactpersoon binnen Thuiszorg Garant. Als dit niet leidt tot een adequate oplossing, kunt u uw klacht schriftelijk richten tot:

Thuiszorg Garant
Calandstraat 1-35
2521AD Den Haag
Email: info@thuiszorggarant.nl

Binnen 6 weken ontvangt u een schriftelijke reactie op uw klacht.

Klachtenafhandeling door de klachtenfunctionaris

Als de klachtenafhandeling met de zorgaanbieder niet leidt tot een (volledige) oplossing dan kunt u de klacht voorleggen aan de Klachtenfunctionaris van Quasir. Thuiszorg Garant is aangesloten bij branchevereniging Quasir waar de behandeling van klachten voor haar leden gezamenlijk is georganiseerd.

Door op onderstaande link te klikken kunt u alle informatie vinden over de klachtenafhandeling.

Klik hier voor de klachtenafhandeling

info@thuiszorggarant.nl